Informacije za državljane Bosne i Hercegovine koje se tiču viznog režima drugih zemalja i restrikcija u pogledu putovanja, uvedenih zbog pandemije COVIDA-19 u tim zemljama

Obavještavamo nosioce pasoša Bosne i Hercegovine da Ambasada Bosne i Hercegovine ne može davati informacije koje se tiču viznog režima drugih zemalja, niti restrikcija u pogledu putovanja, uvedenih zbog pandemije COVIDA-19 u tim zemljama.

Svaka zemlja ima propise koji podliježu dnevnim ažuriranjima te zbog toga molimo da se za te informacije obraćate ambasadama zemalja u koje putujete, ili ih pribavite sa oficijelnih web stranica institucija zemalja u koje putujete. Što se ograničenja putovanja tiče uvedenih zbog pandemije, molimo da se obratite aerodromima sa kojih putujete, avio kompanijama ili institucijama/ambasadama zemalja u koje putujete.

Ambasada Bosne i Hercegovine može davati samo informacije koje se tiču ulaska u Bosnu i Hercegovinu, kako u pogledu dokumenata potrebnih za prelazak granice Bosne i Hercegovine, tako i u pogledu restrikcija uvedenih zbog pandemije COVIDA-19.