Članovi misije:

Osman Topčagić, ambasador

Jasmina Sarajlić, ministar savjetnik

Jadranka Jović Obrenović, savjetnik

Samra Koričić Mujkić, I sekretar

Bojan Mašić, I sekretar

Azra Bijedić, konzularni radnik

Saša Vuković, domar

5 - 7 Lexham Gardens, London W8 5JJ, United Kingdom
Tel:+44 (0)207 373 08 67
Fax:+ 44 (0)207 373 08 71
Ambasada:
Ponedjeljak - Petak 09:00 - 17:00
Konzularni odjel:
Ponedjeljak - Petak 10:00 - 13:00
embassy@bhembassy.co.uk