Ovjera punomoći

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Londonu izvršiti ovjeru punomoći za što je potrebno:

  1. Original čitko napisane punomoći koja se potpisuje uz predočavanje važećeg BiH pasoša/putovnice ili lične/osobne karte.
  2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru punomoći državljana BiH konzularna taksa iznosi 10 GBP

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti:
• Plaćanjem u banci putem uplatnice

Ovjera suglasnosti roditelja

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Londonu izvršiti ovjeru suglasnosti roditelja za što je potrebno:

  1. Original čitko napisane suglasnosti koja se potpisuje uz predočavanje važećeg BiH pasoša/putovnice ili lične/osobne karte.
  2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru suglasnosti državljana Bosne i Hercegovine konzularna taksa iznosi 14 GBP

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti:
• Plaćanjem u banci putem uplatnice

Ovjera nasljedničke izjave

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Londonu izvršiti ovjeru nasljedničke izjave za što je potrebno:

  1. Original čitko napisane nasljedničke izjave koja se potpisuje uz predočavanje važećeg BiH pasoša/putovnice ili lične/osobne karte.
  2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru nasljedničke izjave  državljana BiH konzularna taksa iznosi 22 GBP

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti:
• Plaćanjem u banci putem uplatnice

Ovjera kopija dokumenta

Ovjera kopije dokumenata u Ambasadi BiH u Londonuu se vrši samo za ona dokumenta koja su izdata od nadležnih organa ili službi Bosne i Hercegovine.

Za ovjeru kopije dokumenta potrebno je priložiti :

  1. Orginalan dokumenat koji se ovjerava
  2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru kopije dokumentata državljana Bosne i Hercegovine konzularna taksa iznosi: Za prvu stranicu iznosi 5 GBP, a za svaku narednu stranicu 3 GBP

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti:
• Plaćanjem u banci putem uplatnice

Ovjera izjave

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Londonu izvršiti ovjeru izjave za što je potrebno:

  1. Original čitko napisane izjave koja se potpisuje uz predočavanje važećeg BiH pasoša/putovnice ili lične/osobne karte.
  2. Dokaz o uplati konzularne takse 

Za ovjeru izjave  državljana Bosne i Hercegovine konzularna taksa iznosi 22GBP

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti:
• Plaćanjem u banci putem uplatnice

+44 (0)207 373 08 67
embassy@bhembassy.co.uk
5 - 7 Lexham Gardens, London W8 5JJ, United Kingdom
Tel:+44 (0)207 373 08 67
Fax:+ 44 (0)207 373 08 71
Ambasada:
Ponedjeljak - Petak 09:00 - 17:00
Konzularni odjel:
Ponedjeljak - Petak 10:00 - 13:00
embassy@bhembassy.co.uk