Evidentiranje jedinstvenog matičnog broja

Državljani BiH-e su obavezni evidentirati svoj JMB-oj u jedinstvenu bazu podataka (CIPS).

Osobe koje borave u inozemstvu, po bilo kom osnovu, i nisu evidentirale  JMB,  mogu elektronskim putem evidentirati  JMB posredstvom DKP-a BiH. U kategoriju evidentiranja ulaze i građani sa dvojnim državljanstvom. 

 

Za evidentiranje JMB je potrebno dostaviti:

  1. Popunjen obrazac Prijava za evidenciju JMB i obrazac M7.
  2. Original Izvod iz matične knjige rođenih BiH;
  3. Original Uvjerenje o državljanstvu BiH;
  4. Kopija stranica pasoša/putovnice  ili boravišne dozvole sa slikom s ličnim/osobnim podacima roditelja (kada su u pitanju maloljetne osobe)

Napomena:

Za maloljetno lice mlađe od 14 godina kao podnosilac zahtjeva potpisuju se oba roditelja.
Za maloljetno lice između 14 i 18 godina  kao podnosilac zahtjeva potpisuje se to lice i  oba roditelja.

U obrascu M7  u rubrici prebivalište upisuju se podaci o prebivalištu u BiH punoljetnih osoba, a za djecu posljednja adresa prebivalište jednog od roditelja u BiH.

Popunjen obrazac i potrebne dokumente je potrebno poslati isključivo poštom na adresu Ambasade.

Evidentiranje JMB putem Ambasade BiH u Londonu je besplatno i traje do 60 dana.

 

 

5 - 7 Lexham Gardens, London W8 5JJ, United Kingdom
Tel:+44 (0)207 373 08 67
Fax:+ 44 (0)207 373 08 71
Ambasada:
Ponedjeljak - Petak 09:00 - 17:00
Konzularni odjel:
Ponedjeljak - Petak 10:00 - 13:00
embassy@bhembassy.co.uk