Konzularne usluge – radno vrijeme i način rada sa strankama

Obaviještavamo vas o načinu funkcionanja i promjenama u radnom vremenu konzularnog odjela ambasade Bosne i Hercegovine u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 
1. Rad sa strankama u konzularnom odjelu ambasade će se pružati isključivo na osnovu zakazanog termina. Da bi zakazali termin, kontaktirajte nas putem emaila navodeći vrstu usluge koja vam je potrebna na adresu: embassy@bhembassy.co.uk. Konzularni radnik-radnica će stupiti u kontakt sa vama i zakazati termin.
 
2. U cilju brže i lakše komunikacije, molimo državljane Bosne i Hercegovine koji se obraćaju putem službenog emaila da obavezno dostave i broj telefona,  a ukoliko se radi o zahtjevu za izdavanje pasoša, upisa u knjige državljana i slično, da dostave i  JMB (jedinstveni matični broj) ili ime i prezime, datum i mjesto rođenja i podatke o roditeljima. 
 

Text content