OBAVJEŠTENJE O TRGOVINSKOM REŽIMU BOSNE I HERCEGOVINE I UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE NAKON POSTIGNUTOG DOGOVORA O BUDUĆIM ODNOSIMA EVROPSKE UNIJE I UJEDINJENOG KRALJEVSTVA

(izvor: http://mvteo.gov.ba/Publication/Read/BiH-Velika-Britanija-Trgovinski-Rezim) Kao što je poznato Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu „Ujedinjeno Kraljevstvo“) je 29. marta 2017. godine objavilo namjeru povlačenja iz Evropske unije, u skladu sa članom 50. Ugovora o Evropskoj uniji. Nakon pregovora, Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska unija su postigli Sporazum koji su predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali s premijerom Ujedinjenog Kraljevstva Borisom Johnsonom u Londonu, 24. januara 2020. godine. Prema odredbama “Sporazuma o povlačenju“ (Withdrawal Agreement) Ujedinjeno Kraljevstvo je napustilo Evropsku uniju u ponoć 31. januara 2020. godine po centralnoevropskom vremenu. U prelaznom periodu do 31.12.2020. godine evropsko zakonodavstvo se nastavilo primjenjivati unutar Ujedinjenog Kraljevstva, kao i na Ujedinjeno Kraljevstvo, uključujući međunarodne ugovore koje je zaključila Evropska unija do trenutka izlaska Ujedinjenog Kraljevstva. U skladu s tim, trgovinske odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije su se nastavile primjenjivati u trgovini između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva do isteka prelaznog perioda, tj. 31.12.2020. godine. S obzirom da su Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo postigle dogovor o trgovinskim odnosima u okviru „Sporazuma o povlačenju“, poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini i drugi subjekti kojih se to tiče od 01.01.2021. godine, u pogledu vanjskotrgovinskog režima sa Ujedinjenim Kraljevstvom, će primjenjivati sljedeće: Prestanak primjene odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u trgovinskim odnosima sa Ujedinjenim Kraljevstvom što podrazumijeva ukidanje preferencijalnog statusa za robu porijeklom iz Ujedinjenog Kraljevstva i obavezu da se na uvoz robe iz ujedinjenog Kraljevstva primjenjuje uvozna dažbina po MFN carinskoj stopi u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 58/12) i Odlukom o utvrđivanju carinske tarife za 2021. godinu ( 22. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održana 16. decembra 2020. godine). Prilikom utvrđivanja preferencijalnog porijekla robe koja se uvozi iz Evropske Unije, inputi sadržani u robi porijeklom iz Ujedinjenog Kraljevstva se ne bi kumulirali te bi se stoga primjenjivale odredbe za nepreferencijalno porijeklo robe u skladu sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 58/15). Ostale mjere u pogledu vanjskotrgovinskog režima prema Ujedinjenom Kraljevstvu će biti primjenjivane u skladu sa principom najpovlaštenije nacije (MFN) i sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Prilikom izvoza na tržište Ujedinjenog Kraljevstva na robe porijeklom iz Bosne i Hercegovine naplaćivat će se uvozne dažbine i unutrašnji porezi u skladu sa tarifnim režimom Ujedinjenog Kraljevstva. Tarifni režim Ujedinjenog kraljevstva sa pregledom svih carinskih stopa, prilikom uvoza u Ujedinjeno Kraljevstvo od 01.01.2021. godine, se nalazi na sljedećem linku: https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021 .