Welcome to AI Summit Sarajevo 2024 — Kiss The Future

alika al samit 2
al samit slika 3
Sve dodatne informacije nalaze se na web stranici https://kissthefuture.ai/ All additional information avaliable on web site https://kissthefuture.ai/