Javni oglas za prodaju privrednog subjekta Hidrogradnje d.d. sarajevo u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja zakazanog za 22.12.2022.